Mater - cyfarfodydd

Annual Improvement Report of the Auditor General for Wales 2018-19

Cyfarfod: 19/09/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 39)

39 Adroddiad Blynyddol Gwelliant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 2018-19 pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Derbyn yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr Adroddiad Gwella Blynyddol a oedd yn crynhoi’r gwaith archwilio a rheoleiddio a oedd wedi’i wneud gan Swyddfa Archwilio Cymru yn y Cyngor yn 2018/19.  Daeth yr adroddiad i gasgliad positif bod ‘y Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ond, fel pob cyngor arall yng Nghymru, mae’n wynebu heriau wrth fynd ymlaen’. Ni wnaethpwyd unrhyw argymhellion ffurfiol. Roedd ymateb y Cyngor i awgrymiadau gwirfoddol ar gyfer gwelliant yn cynnwys nifer o gamau gweithredu lefel isel.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cael sicrwydd o Adroddiad Gwella Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2018/19.