Mater - cyfarfodydd

Aura Annual Business Plan

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 23)

Adolygiad Cynnydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

Pwrpas:        Adolygu cynnydd Aura ers iddo sefydlu yn 2017.

Dogfennau ychwanegol:

  • Restricted enclosure 2
  • Restricted enclosure 3

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad oedd yn cyflwyno adroddiad blynyddol Aura ac ymateb y Cyngor. Yn gyffredinol roedd amcanion a thargedau'r Cynllun Busnes wedi wynebu nifer o heriau cydfuddiannol er mwyn cynnal perfformiad dros y blynyddoedd sydd i ddod.

 

                        Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol y Cynllun yn eu cyfarfod diweddar, a chafodd ei dderbyn yn gadarnhaol a chefnogwyd ymateb y Cyngor fel y nodir yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod y Cynllun Busnes gydag Aura yn cael ei gefnogi a’i gymeradwyo gan nodi sylwadau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol.