Mater - cyfarfodydd

Theatr Clwyd Trust Model

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 26)

Model Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Pwrpas:        I dderbyn argymhelliad Bwrdd Llywodraethwyr Theatr Clwyd ar ei fodel arfaethedig o lywodraethu yn y dyfodol.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Butler yr adroddiad oedd yn ystyried adolygiad amserol o’r opsiynau ar gyfer llywodraethu yn Theatr Clwyd. 

           

Eglurodd y Prif Weithredwr bod Bwrdd Llywodraethwyr Theatr Clwyd wedi cwrdd ar 4 Mehefin 2019 ac argymhellwyd model llywodraethu a ffefrir gyda throsglwyddiad yn barod ar gyfer cychwyn blwyddyn ariannol 2021/22. Cefnogwyd hyn gan yr Aelodau Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)     Bod argymhellion Bwrdd Llywodraethwyr Theatr Clwyd ar gyfer y model llywodraethu a ffefrir ar gyfer y dyfodol yn cael ei gefnogi; a

 

(b)      Bod adroddiad llawn a therfynol ar ddiwydrwydd dyladwy ar gyfer y model a ffefrir yn dod yn ôl i’r Cabinet., er mwyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud heb fod yn hwyrach na mis Rhagfyr 2019.