Mater - cyfarfodydd

NEWydd Catering and Cleaning Ltd – Progress Review and Revised Business Plan for 2019-2022

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 22)

NEWydd Catering and Cleaning Ltd – Adolygiad o’r Cynnydd a Chynllun Busnes Diwygiedig ar gyfer 2019-2022

Pwrpas:        Darparu adolygiad i’r Cabinet o berfformiad yn erbyn Cynllun Busnes 2018/19 a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Busnes 2019/20 i 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

  • Restricted enclosure 2

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin y cyflwyniad oedd yn rhoi manylion cynnydd NEWydd Catering and Cleaning Ltd hyd yma.

 

                        Roedd yr adroddiad yn rhoi’r cyfle i’r Cabinet adolygu sut roedd y trosglwyddiad i fusnes hyd braich wedi datblygu a chyfeiriad bwriedig y busnes dros y ddwy flynedd nesaf yn ystod cam nesaf y prosiect.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Nodi cynnydd NEWydd Catering and Cleaning Limited yn ystod y flwyddyn

gyntaf o fasnachu; a

 

             (b)      Bod y Cynllun Busnes ar gyfer dyfodol y gwasanaeth yn cael ei gefnogi a’i

gymeradwyo.