Mater - cyfarfodydd

Rights of Way Improvement Plan 2018-2028

Cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet (eitem 20)

20 Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018 - 2028 pdf icon PDF 220 KB

Pwrpas:        Bydd gofyn i aelodau gytuno ar y cynllun terfynol yn dilyn yr ymgynghoriad 3 mis statudol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Thomas yr adroddiad oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a llyfryn polisïau a gweithdrefnau.

 

                        Roedd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn gynllun er mwyn i'r awdurdod lleol allu rheoli a gwella ei rwydwaith hawliau tramwy dros gyfnod 10 mlynedd. Mae’r ail Gynllun Gwella Hawliau Tramwy yn asesu rhwydwaith 2018 ac mae’n gwerthuso cynnydd a wnaed ers 2008.  Mae’r cyd-destun polisi cyfredol yn cael ei archwilio, ardaloedd blaenoriaeth yn cael eu nodi ac mae Datganiad Gweithredu newydd yn cael ei gynnig.

 

                        Rhan o’r cynllun oedd llyfryn yn cynnwys cyfres o bolisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â Hawliau Tramwy.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Cymeradwyo’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r llyfryn polisïau a gweithdrefnau.