Mater - cyfarfodydd

Year-end Council Plan Monitoring Report 2018/19

Cyfarfod: 09/09/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 24)

24 Adroddiad Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018/19 pdf icon PDF 200 KB

Pwrpas:        Adolygu’rcynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog yr adroddiad oedd yn dadansoddi’r perfformiad yn erbyn Dangosyddion Perfformiad y Cynllun Gwella.   Nid oedd yna ddangosyddion perfformiad yn dangos statws coch ar gyfer perfformiad presennol yn erbyn targedau.    

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Martin White a’i eilio gan y Cynghorydd Geoff Collett. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y pwyllgor yn cymeradwyo Adroddiad Monitro Cynllun Diwedd Blwyddyn 2018/19  y Cyngor.