Mater - cyfarfodydd

Capital Programme - Ysgol Castell Alun, Hope

Cyfarfod: 22/01/2019 - Cabinet (eitem 302)

Rhaglen Gyfalaf - Ysgol Castell Alun, Yr Hob

Pwrpas:        Gofyn i’r Cabinet ystyried ychwanegu'r prosiect cyfalaf cytunedig at y cyfraniadau A106 arfaethedig.

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad yngl?n â’r Rhaglen Gyfalaf - Ysgol Castell Alun, yr Hob, a oedd yn cynnwys manylion am fuddsoddiad ychwanegol yn yr ysgol er mwyn sicrhau y defnyddid arian yn effeithiol ar safle’r ysgol.

 

            Cyflwynwyd dau ddewis yn yr adroddiad, ac amlygwyd y manteision a’r peryglon.

 

Ar ôl datgan cysylltiad personol a chysylltiad sy'n rhagfarnu yn gynharach, gadawodd y Cynghorydd Thomas yr ystafell yn ystod y drafodaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dewis 1 ar gyfer parhau â’r prosiect cyfalaf.