Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 05/06/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 10)

10 Olrhain Gweithredu pdf icon PDF 70 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol adroddiad â’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â’r cynnydd wrth gyflawni camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol, ac roedd y mwyafrif helaeth ohonynt wedi’u cyflawni.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.