Mater - cyfarfodydd

Public Sector Internal Audit Standards Compliance 2018/19

Cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 63)

63 Cydymffurfiaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 2018/19 pdf icon PDF 81 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol o gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.  Nododd canlyniad yr hunanasesiad mewnol 2018/19 a’r asesiad allanol 2016/17 (drwy adolygiad gan gymheiriaid) gydymffurfiaeth cyffredinol.  Roedd y rhaglen ar gyfer asesiad allanol ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn cael ei datblygu.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.