Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 66)

66 Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 70 KB

Hysbysu'r Pwyllgor o'r camau gweithredu sy'n deillio o bwyntiau a godwyd yng nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol yr adroddiad diweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi’u cwblhau neu ar y gweill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.