Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 67)

67 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 71 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried, dywedodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol nad oedd unrhyw newid wedi’i wneud ers y cyfarfod diwethaf.  Byddai’r eitemau ar adroddiadau Grantiau Corfforaethol a Swyddfa Archwilio Cymru a drafodwyd yn ystod y cyfarfod yn cael eu trefnu.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.