Mater - cyfarfodydd

Internal Audit Strategic Plan

Cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 62)

62 Cynllun Strategol Archwilio Mewnol pdf icon PDF 86 KB

Cyflwyno’r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2019/20 - 2021/22 er ystyriaeth yr Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwyr yr Adain Archwilio Mewnol y Cynllun Strategol Archwilio Mewnol o 2019/20 i 2021/22. Manylwyd ar y dull i ddatblygu’r Cynllun, yn cynnwys ymarfer mapio sicrwydd ac ymgynghoriad â Phrif Swyddogion.  Roedd y Cynllun yn amodol ar amrywiad ac adolygiad, gydag archwiliadau ac adolygiadau blaenoriaeth uchel wedi’u blaenoriaethu ar gyfer 2019/20.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun Strategol Archwilio Mewnol Sir y Fflint 2019-2022.