Mater - cyfarfodydd

North East Wales Metro Update

Cyfarfod: 11/12/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 39)

39 Metro Gogledd Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        I ddiweddaru Craffu ar gynnydd Prosiect Metro Gogledd Ddwyrain Cymru, yn cynnwys y cynigion diweddaraf i Lywodraeth Cyllid am arian.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) Ian Bushell, Rheolwr Prosiect Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i'r pwyllgor ond oherwydd cyfyngiadau amser cynigiwyd gohirio'r adroddiad hwn tan y Flwyddyn Newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytunodd y Pwyllgor ohirio’r eitem hon hyd nes y cyfarfod nesaf.