Mater - cyfarfodydd

Gambling Policy Renewal

Cyfarfod: 29/01/2019 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 94)

94 Adnewyddu Polisi Gamblo pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i Aelodau am y gofynion gorfodol i adolygu’r Polisi Gamblo a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer y ddogfen wedi’i hadolygu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Fel Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu, cyflwynodd y Cynghorydd Sharps yr adroddiad ar Ddatganiad Adnewyddu’r Polisi Gamblo.

 

            Roedd disgwyl i'r Polisi newydd ddechrau ar 31 Ionawr 2019 yn unol â Deddf Gamblo 2005. Roedd ymgynghoriad wedi ei gynnal rhwng mis Hydref a Tachwedd 2018 gan gynnwys adrodd i'r Pwyllgor Trwyddedu.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Fod y Polisi Drafft yn cael ei gymeradwyo i’w fabwysiadu ar gyfer y cyfnod rhwng 31 Ionawr 2019 a 30 Ionawr 2022; a

 

 (b)      Fod unrhyw fân newidiadau a wneir yn ystod oes y polisi yn cael eu dirprwyo i’r Pwyllgor Trwyddedu.