Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 15/02/2019 - Pwyllgor Archwilio (eitem 53)

53 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 75 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Archwilydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Derbyn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol; a

 

 (b)      Awdurdodi Rheolwr yr adran Archwilio Mewnol, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor, i amrywio'r Rhaglen Waith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.