Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 87)

87 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 67 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ar gynnydd y camau gweithredu a oedd yn deillio o gyfarfodydd blaenorol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Y byddai’r adroddiad yn cael ei nodi.