Mater - cyfarfodydd

Parliamentary Constituencies Review Outcome

Cyfarfod: 23/10/2018 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 52)

52 Canlyniad Adolygiad Etholaethau Seneddol pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Cyngor am argymhellion terfynol adroddiad y Comisiwn Ffiniau i Gymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad, er gwybodaeth, sydd yn gosod yr argymhellion yng Nghomisiwn Ffiniau i Gymru ar yr Adolygiad o Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018.

 

Yr argymhelliad i nodi bod yr adroddiad wedi symud gan y Cynghorydd Butler a’i eilio yn briodol.  Wrth gymryd y bleidlais, derbyniwyd y bleidlais.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.