Mater - cyfarfodydd

Prudential Indicators - Actuals 2018/19

Cyfarfod: 16/07/2019 - Cabinet (eitem 41)

41 Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2018/19 pdf icon PDF 192 KB

Pwrpas:         I ddarparu ffigurau gwirioneddol Dangosydd Darbodus 2018/19 i aelodau fel sy’n ofynnol o dan y Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus).

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad a oedd yn darparu manylion am Ddangosyddion Darbodus gwirioneddol y Cyngor ar gyfer 2018/19 o gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd ar gyfer Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

            I nodi a chymeradwyo’r adroddiad.