Mater - cyfarfodydd

Bailey Hill – Tri-Partite Management Agreement and Project Update

Cyfarfod: 25/09/2018 - Cabinet (eitem 235)

235 Bryn y Beili - Cytundeb Rheoli Tair Rhan a'r Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prosiect pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd cais Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer gwelliannau i Bryn y Beili yn yr Wyddgrug a cheisio cytundeb i ddechrau’r prosiect yn ffurfiol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cynghorydd Bithell yr ystafell ar ôl datgan cysylltiad sy'n rhagfarnu a chysylltiad personol i’r eitem nesaf i gael ei thrafod.

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas yr adroddiad Bryn Y Beili - Cytundeb Rheoli Tair Rhan a'r Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prosiect oedd yn rhoi cefndir i’r cytundeb, cyflawni’r prosiect dros y dair blynedd nesaf a safle a rhwymedigaethau’r Cyngor.

 

Mae’r elfennau cymeradwy o brosiect Bryn Y Beili wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad ynghyd â manylion cyllido’r prosiect. Fe dalodd deyrnged i’r Prif Swyddog, Ian Bancroft am ei waith ar y prosiect hwn. Cytunodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) gyda sylwadau'r Aelod Cabinet a dywedodd fod y gwaith wedi'i wneud yn golygu cais llwyddiannus a grant o £963,700. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo awdurdod dirprwyedig i fynd i gytundeb grant gyda Chronfa Dreftadaeth Y Loteri am £963,700m;

 

(b)       Yr awdurdod dirprwyedig i symud ymlaen gyda phrosiect Bryn Y Beili gydag awdurdod i wario (cyllid gan Gronfa Dreftadaeth Y Loteri) a Chymorth Buddsoddi Amwynder Twristiaeth (TAIS) i gael ei gymeradwyo, ac awdurdod i gaffael ymgynghorydd arweiniol a chontractwyr yn dilyn hynny.

 

(c)        Bod cytundeb cyfreithiol yn cael ei sefydlu ar gyfer datblygu a rheoli Bryn Y Beili gyda Chyngor Tref yr Wyddgrug a Chyfeillion Bryn Y Beili ac i fod ag awdurdod dirprwyedig i wneud newidiadau bychain i’r ddogfen.