Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 23/01/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter (eitem 53)

53 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwpras:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg menter & cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Raglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried ac fe gytunwyd ar y newidiadau canlynol:

 

·         Bod adroddiad tai arbenigol yn cael ei ddwyn ymlaen o fis Mawrth i’r cyfarfod arbennig ar 18 Chwefror.

·         Cynnwys diweddariad ar ôl-ddyledion rhent ym mis Chwefror, gyda diweddariad bob chwarter o hynny 'mlaen.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; a

 

 (b)      Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.