Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Environment)

Cyfarfod: 09/04/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd (eitem 61)

61 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas: Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg amgylchedd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried.  Dywedodd y cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 21 Mai 2019 ym Mharc Gwepra, Ystafell Yr Ardd, Cei Connah er mwyn ystyried yr eitemau canlynol:

 

·         diweddariad ar lwybr beiciau’r Wyddgrug i Frychdyn

·         adroddiad cynnydd ar derfynau cyflymder y tu allan i ysgolion ac “20 yn ddigon”. 

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn dilyn cytundeb y Pwyllgor, y byddai cyfarfod o’r Pwyllgor, gan gynnwys taith yn cael ei gynnal yn Nyffryn Maes Glas yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol drafft yn cael ei chymeradwyo;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)        Bod cyfarfod o’r Pwyllgor, fyddai’n cynnwys taith, yn cael ei gynnal yn Nyffryn Maes Glas yn ddiweddarach yn y flwyddyn.