Mater - cyfarfodydd

Economic and Market Update

Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 11)

11 Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad pdf icon PDF 87 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Trosglwyddodd y Cadeirydd yr eitem hon ar y rhaglen i Mr Harkin a roddodd ddiweddariad cryno i’r Pwyllgor gyda’r pwyntiau canlynol;

 

·         Mae llawer iawn o ddigwyddiadau hanfodol wedi cymryd lle blaenllaw yn y penawdau yn ddiweddar, er enghraifft y cynnydd yng nghyfradd llog sylfaenol yr Unol Daleithiau.

·         Mae’r marchnadoedd yn parhau i fod ‘mewn risg’. 

·         Mae Bondiau enwol Llywodraeth Y DU a oedd wedi perfformio’n dda yn ystod chwarter 1 bellach yn dechrau syrthio o ran enillion.

·         Roedd gwerth y sterling wedi codi yn erbyn Doler Yr Unol Daleithiau a’r Ewro dros y chwarter.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y Pwyllgor wedi nodi a thrafod Diweddariad Economaidd a’r Farchnad 31 Mawrth 2018; a

 

(b)       Nododd y Pwyllgor sut yr oedd gwybodaeth yn yr adroddiad yn “gosod y llwyfan” yn effeithiol ar gyfer beth y dylai’r Pwyllgor ddisgwyl ei weld yn adroddiad cryno Strategaeth Fuddsoddi a Rheolwyr o ran perfformiad portffolio asedau’r Gronfa.