Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Strategy 2018/19

Cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet (eitem 131)

131 Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 pdf icon PDF 144 KB

Pwrpas:        I gyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 drafft i'w hargymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 er mwyn ei chymeradwy a’i hargymell gan y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo ac argymell Strategaeth Reoli Trysorlys 2018/19.