Mater - cyfarfodydd

Reappointment of Town and Community Council Representative to the Standards Committee

Cyfarfod: 24/10/2017 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 54)

54 Ailbenodi Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:  Ailbenodi’r cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned i fod ar y Pwyllgor Safonau am dymor arall.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro adroddiad ar ailbenodi cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned am dymor ychwanegol ar y Pwyllgor Safonau.

 

                        Darparodd y Swyddog Monitro gwybodaeth gefndirol a dywedodd bod y cyfnod mewn swydd ar gyfer Cynrychiolydd Tref a Chymuned wedi dod i ben yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2017. Cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Blynyddol o’r Cyngor ym mis Mai 2017, a'r Pwyllgor Safonau ym mis Gorffennaf 2017 yn argymell bod y Cynghorydd Duggan-Keen, y cynrychiolydd cyfredol, yn cael ei ailbenodi am dymor arall. Cyn ail-benodi, bydd y Cyngor angen ymgynghori â'r Cynghorau Tref a Chymuned ar y cynnig. Dywedodd y Swyddog Monitro bod ymgynghoriad wedi’i gyflawni a gan nad oedd neb yn anghytuno gyda'r cynnig, y byddai’n parhau. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Cyngor yn nodi nad yw’r un Cyngor Tref a Chymuned wedi gwrthwynebu i ailbenodi’r Cynghorydd Duggan-Keen; a

 

 (b)      Bod y Cynghorydd Duggan-Keen yn cael ei ail-benodi am weddill tymor y cyngor.