Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme (Organisational Change)

Cyfarfod: 14/05/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol (eitem 7)

7 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg newid sefydliadol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu'r Rhaglen Waith bresennol i’w hystyried. Cyfeiriodd at yr eitemau a oedd ar agenda’r cyfarfod nesaf, ar 25 Mehefin a gofynnodd i Aelodau anfon unrhyw awgrymiadau ar gyfer eitemau ati yr hoffent eu hychwanegu at y Rhaglen ar gyfer y flwyddyn a ddaw. Awgrymwyd ychwanegu adroddiadau diweddaru rheolaidd ar y Trosglwyddo Asedau Cymunedol, y Strategaeth  Ddigidol a’r Strategaeth Cwsmeriaid at y rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol a gyflwynwyd; ac

 

(b)       Awdurdodi’r Hwylusydd, trwy ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd petai angen gwneud hyn.