Mater - cyfarfodydd

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Cyfarfod: 15/02/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 70)

70 Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol er ystyriaeth a dywedodd y byddai’r materion a ddynodir yn ystod y cyfarfod yn cael eu rhestru.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y’i cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo gyda newidiadau;

 

·         Adroddiad yn amlinellu effaith gwariant cyfalaf (cynlluniau newydd i’w cymeradwyo) ac yn rhoi manylion ynghylch yr effeithiau ar y gyllideb refeniw, gan gynnwys costau benthyg, costau refeniw gweithredol a manteision gweithredol, ar gyfer cyfarfod mis Mawrth os yn bosibl.

 

·         Adroddiad yn edrych ar enghreifftiau o arfer da mewn darpariaeth ddigidol.

 

·         Bod Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, mewn perthynas â’r Cadeirydd, yn cael eu hawdurdodi i amrywio’r Cynllun Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, pe bai hynny’n angenrheidiol.