Manylion y penderfyniad

063910 - A - Full application for the Change of Use of land for the siting of holiday caravans at Woodbank Cottage, Mostyn Road, Gronant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio gyda'r amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog, gydag amod ychwanegol (Rhif 16) i sicrhau y cyflwynir Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.

Awdur yr adroddiad: Robert Mark Harris

Dyddiad cyhoeddi: 23/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 31/08/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 31/08/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: