Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol a’r Amgylchedd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyfredol gan nodi y byddai’r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal yn y flwyddyn ddinesig newydd ar 9 Mehefin 2022 ac y byddai’r eitemau rheolaidd yn cael eu hystyried yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol unwaith bydd y dyddiadau Pwyllgor newydd wedi’u cytuno arnynt. 

                       

            Dywedodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol a’r Amgylchedd bod y rhan fwyaf o’r eitemau ar yr adroddiad olrhain camau gweithredu wedi’u cwblhau ar wahân i’r eitem ar ddigwyddiadau ymgysylltu gofal sylfaenol a oedd yn parhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn ystyried y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol drafft a chymeradwyo/newid fel bo’r angen;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 31/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents: