Manylion y penderfyniad

Pay Policy Statement for 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the tenth annual Statement published by Flintshire County Council.

Penderfyniadau:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, adroddodd y Rheolwr Corfforaethol (Pobl a Datblygu Sefydliadol) mai dyma’r 10fed Datganiad Polisi Tâl Blynyddol, gan fyfyrio ar y trefniadau presennol o ran tâl.  Rhoddwyd gwybodaeth am y polisïau ar gyfer 2021/22 mewn nifer o feysydd allweddol, a oedd yn debyg i’r adroddiadau blynyddol blaenorol.  Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r egwyddorion ond yn lle’r canllawiau a’r newidiadau diweddaraf i ddeddfwriaeth LlC, roedd sawl adran wedi cael eu hychwanegu, eu diweddau neu eu tynnu, ac amlinellwyd y rhain.

 

            Cynigiodd y Cynghorydd Clive Carver yr argymhellion, a eiliwyd gan y Cynghorydd Geoff Collet.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Y byddai’r Cyngor Sir yn cymeradwyo’r Datganiad Polisi Tâl drafft atodol ar gyfer 2022/23; ac

 

(b)          Y byddai’r Cyngor Sir yn dirprwyo awdurdod i'r Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Sefydliadol, ddiweddaru Datganiad Polisi Tâl 2022/23 yn ystod y flwyddyn i adlewyrchu unrhyw newidiadau sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth, polisi'r Llywodraeth neu drafodaethau cenedlaethol, fel ei fod yn parhau i fod yn gywir ac yn gyfredol.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 24/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/02/2022 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: