Manylion y penderfyniad

Capital Works – Variation to Contract, Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Whole House External (WHE) Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval to increase the internal order value for the Connolly’s Ltd contract by £1,000,000 to facilitate additional works and costs for the 2021/22 WHQS Whole House External (WHE) programme.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr eitem gan egluro bod yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i gynyddu gwerth yr archeb O Brynu Hyd Dalu ar gyfer y contract er mwyn talu am eiddo, gwaith a chostau ychwanegol ar gyfer rhaglen T? Cyfan Allanol Safon Ansawdd Tai Cymru 2021/22.

 

Roedd y contract yn dal ar y gweill a byddai’r cynnydd yn caniatáu i’r gwaith barhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cynnydd yn swm y contract o £1,000,000 fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 21/07/2022

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •