Manylion y penderfyniad

Welsh Government (WG) Programmes - Summer of Fun, Winter of Wellbeing

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on how Welsh Government have provided funding to help support children and young people that have been impacted by the pandemic and how that has been delivered across a range of services and partners in Flintshire.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr eitem ac eglurodd fod Comisiynydd Plant Cymru wedi dechrau trafodaeth â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn ystod gwanwyn 2021 am yr angen i ddarparu mynediad i blant a phobl ifanc at weithgareddau hwyliog i geisio lliniaru effaith y pandemig ar eu lles emosiynol, cymdeithasol a chorfforol.

 

Ychwanegodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) bod Llywodraeth Cymru wedi cynnig cyllid i awdurdodau lleol a sefydliadau cenedlaethol eraill i ddarparu ‘Haf o Hwyl’. Cafodd hyn ei ddarparu’n llwyddiannus yn Sir y Fflint ochr yn ochr â chynlluniau chwarae a chafodd adroddiad ei gyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ym mis Rhagfyr 2021. Arweiniodd llwyddiant y cynllun, a gafodd ei werthuso’n annibynnol, at fwy o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen ‘Gaeaf Llawn Lles’ dros y gaeaf 2021-2022 ac yn ddiweddar, mae wedi cadarnhau cyllid ychwanegol ar gyfer rhaglen ‘Haf o Hwyl’ arall eleni.

 

Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg o ddarpariaeth y rhaglenni hyn gan y Cyngor ac adroddiad gwerthuso Llywodraeth Cymru. Roedd lleoliadau’n cael eu casglu ar gais y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a byddent yn cael eu rhannu ag Aelodau pan fyddant yn gyflawn.

 

Roedd y Cynghorwyr Johnson a Bithell yn croesawu’r ystod eang o weithgareddau oedd ar gael i blant a phobl ifanc dros yr haf.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cael sicrwydd bod plant a phobl ifanc Sir y Fflint wedi elwa o gyllid Llywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Gaeaf Llawn Lles.

Awdur yr adroddiad: Claire Homard

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 21/07/2022

Accompanying Documents: