Manylion y penderfyniad

Annual Review of Fees and Charges 2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval of the outcomes of the annual review of fees and charges for 2022.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr eitem ac eglurodd bod yr adolygiad o ffioedd a thaliadau 2022 wedi’i gwblhau yn unol â Pholisi Cynhyrchu Incwm y Cyngor sy’n nodi'r rhesymeg a'r broses ar gyfer adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau.  Roedd canlyniad yr adolygiad wedi’i nodi yn atodiad yr adroddiad a byddai’n berthnasol o 1 Hydref 2022.

 

Ychwanegodd y Rheolwr Cyllid Strategol fod y Polisi Cynhyrchu Incwm wedi cael ei ddiweddaru i roi mwy o eglurder am rolau a chyfrifoldebau yn dilyn argymhellion gan Archwilio Mewnol yn 2022. Atodwyd fersiwn tri diwygiedig o’r polisi i’r adroddiad ac argymhellwyd ei gymeradwyo.

 

Hefyd, amlinellodd yr adroddiad ofynion parhaus yr adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau ar gyfer 2023, yn enwedig y ffioedd a thaliadau nad oedd eto wedi dangos eu bod wedi adfer y gost yn llawn. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r rhestr o ffioedd a thaliadau a amlinellwyd yn Atodiad A i’w rhoi ar waith ar 1 Hydref 2021;

 

(b)       Cymeradwyo fersiwn tri ddiwygiedig y Polisi Cynhyrchu Incwm; a

 

(c)        Bod fersiwn hawdd ei ddefnyddio o’r amserlen ffioedd a thaliadau’n cael ei gynhyrchu a’i gyhoeddi.

 

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 21/07/2022

Accompanying Documents: