Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2022, fel y’i cynigwyd a’u heiliwyd gan Sally Ellis ac Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 30/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 08/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/06/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: