Manylion y penderfyniad

NEWydd Business Plan 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the NEWydd Catering & Cleaning Ltd Business Plan 2022/23 for endorsement.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a amlinellodd y Cynllun Busnes NEWydd ar gyfer 2022/23.

 

            Ym mis Hydref 2021, cytunodd y Cabinet ar Gytundeb Consesiwn Gwasanaethau estynedig gyda NEWydd o 1 Ebrill tan 31 Mawrth 2024.  Yn unol â’r trefniadau, roedd gofyn i NEWydd gynhyrchu Cynllun Busnes Blynyddol i gynnwys cyllido a rhagolygon ariannol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)        Bod y risgiau strategol yr oedd y busnes yn wynebu yn cael ei nodi, a bod y Cynllun Busnes 2022/23 gan gynnwys lliniaru’r risgiau a nodwyd, yn cael ei ardystio, a

 

(b)       Bod y Cabinet yn parhau i gefnogi a chymeradwyo’r dull gyfredol ynghylch pwerau dirprwyedig mewn perthynas â gosod pris prydau ysgol gynradd (dirprwywyd i’r Aelod Cabinet a Chyfarwyddwr Rheoli).

Awdur yr adroddiad: Lynne McAlpine

Dyddiad cyhoeddi: 15/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/03/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/03/2022

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •