Manylion y penderfyniad

The North Wales Growth Deal Quarterly Performance Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide members with the Quarter 1 update on the North Wales Growth Deal

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) adroddiad i roi'r diweddariad Chwarter 1 (Mawrth - Mehefin) i'r Pwyllgor ar Fargen Twf Gogledd Cymru.

 

Cyfeiriodd y Prif Swyddog at Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 Bargen Twf Gogledd Cymru a atodwyd i'r adroddiad. Adroddodd ar y prif ystyriaethau ac awgrymodd efallai y byddai'r Pwyllgor am wahodd rheolwyr rhaglenni i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol i roi cyflwyniad ar brojectau'r Bwrdd Uchelgais Economaidd.

 

Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Derek Butler, cyfeiriodd y Prif Swyddog at y ddau brosiect sy'n adrodd fel rhai coch ar hyn o bryd yn adran 1.07 o'r adroddiad ac awgrymodd y dylid gwahodd rheolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo i gyflwyno adroddiad i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol.

 

Gwnaeth y Cynghorydd Patrick Heesom sylwadau ar brosiect Caergybi a’r symud i ffwrdd o gefnogi’r morglawdd a gofynnodd am ystyriaeth i botensial Dociau Mostyn fel prosiect amgen.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Patrick Heesom a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Dylid nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 1.

Awdur yr adroddiad: Andrew Farrow

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/10/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: