Manylion y penderfyniad

Internal Audit Charter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To outline to Members the updated Internal Audit Charter.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg adroddiad i ystyried canlyniad yr adolygiad diweddaraf o’r Siarter er mwyn bodloni’r holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol.   Nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol heblaw ar gyfer adlewyrchu newid teitlau swyddi a Phwyllgorau ynghyd â fformatio cyffredinol.

 

Mewn ymateb i’r cwestiynau gan Allan Rainford, rhannwyd diweddariad ar yr adnoddau presennol o fewn Archwilio Mewnol a rhoddwyd eglurhad ar ofynion cymhwyster proffesiynol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Arnold Woolley a’i eilio gan Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 16/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 26/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/01/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: