Manylion y penderfyniad

Code of Corporate Governance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To endorse the review of the Code of Corporate Governance.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar adolygiad blynyddol y Cod Llywodraethu Corfforaethol cyn i'r Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ei ystyried ym mis Mehefin. Tynnodd sylw at Adran 2 y ddogfen, sy’n myfyrio ar y newidiadau o ran trefniadau llywodraethu yn ystod y pandemig.

 

Croesawodd Sally Ellis argaeledd gwybodaeth ynghylch gwaith y Pwyllgor Adfer ar wefan y Cyngor. Nodwyd ei hawgrym i’w wneud yn fwy eglur yn y Cod gan swyddogion, gan gynnwys y Prif Weithredwr, a ddywedodd bod tryloywder gwybodaeth o’r fath yn cydymffurfio â gofynion y Cod.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig gan y Cynghorydd Arnold Wolley a’i eilio gan y Cynghorydd Martin White.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r Cod Llywodraethu Corfforaethol fel y’i diweddarwyd  i gael ei fabwysiadu fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 16/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 26/01/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/01/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: