Manylion y penderfyniad

063104 - A - Full Application - Erection of an advanced gasification plant and associated development at Land off Weighbridge Road, Deeside Industrial Estate

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Caniatáu caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Awdur yr adroddiad: Daniel McVey

Dyddiad cyhoeddi: 30/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/10/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: