Manylion y penderfyniad

Audit Wales review of Town Centre Regeneration

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To consider the key recommendations of the Audit Wales review of Town Centre Regeneration and the Council’s response

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad ac eglurodd fod Archwilio Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o adfywio canol trefi fis Medi 2021. Mae’r adroddiad yn nodi argymhellion i bob lefel o lywodraeth ymateb iddynt ac, yn unol â phrotocol y Cyngor, mae’r ymatebion ffurfiol yn cael eu cyflwyno i’r system bwyllgora cyn eu cyflwyno i Archwilio Cymru.

 

            Mae’r adroddiad yn nodi chwe argymhelliad, ac mae gofyn i’r llywodraeth leol ymateb i dri ohonynt. Mae'r ymateb i bob argymhelliad wedi’i nodi yn yr adroddiad.

 

            Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi ar 9 Tachwedd 2021, gyda’r Cabinet yn ei ystyried ar 16 Tachwedd a’r Pwyllgor Archwilio yn ei ystyried ar 17 Tachwedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi argymhellion Archwilio Cymru a chymeradwyo’r ymateb arfaethedig.

Awdur yr adroddiad: Niall Waller

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/11/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 25/11/2021

Accompanying Documents: