Manylion y penderfyniad

NEWydd Catering & Cleaning Limited: Services Concession Agreement Extension

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for an extension of the Services Concession Agreement with NEWydd Catering & Cleaning Ltd.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad a’i ddiben oedd cynnig Cytundeb Consesiwn Gwasanaethau newydd/estynedig o 1 Ebrill 2022 tan 31 Mawrth 2024.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Y bydd y Cabinet yn cytuno i ymrwymo i Gytundeb Consesiwn Gwasanaethau newydd/estynedig gydag Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyfyngedig rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2024; a

 

 (b)      Bod y Prif Weithredwr yn cael awdurdod i wneud amrywiadau i delerau'r cytundeb presennol a lefel y ffi rheoli fel y nodir yn yr adroddiad, mewn ymgynghoriad ag Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol ac Asedau.

Awdur yr adroddiad: Kelly Oldham-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 19/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/10/2021

  • Restricted enclosure  
  •