Manylion y penderfyniad

Adoption of definitions of anti-Semitism and Islamophobia

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval for the adoption of definitions of anti-Semitism and Islamophobia.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad ac eglurodd bod llawer o lywodraethau ac awdurdodau lleol y DU wedi mabwysiadu diffiniad gwaith Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost o wrth-semitiaeth.

 

            Roedd diffiniad Gr?p Seneddol Pob Plaid ar Fwslimiaid Prydeinig o Islamoffobia yn cael ei fabwysiadu’n ffurfiol gan nifer o gynghorau a sefydliadau cyhoeddus eraill, fel prifysgolion.

 

            Argymhellwyd bod y Cabinet, ar ran y Cyngor yn mabwysiadu’r diffiniad o wrth-semitiaeth ac Islamoffobia, i gael ei ddefnyddio fel rhan o’r diwylliant gwaith a mabwysiadu mwy o Amrywiaeth mewn Democratiaeth – gan gydnabod pwysigrwydd cymdeithas oddefgar a chynhwysol o fewn Sir y Fflint. 

 

Roedd y Cynghorydd Johnson yn croesawu’r adroddiad ac yn mynegi pwysigrwydd cefnogi’r diffiniadau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y canlynol yn cael ei fabwysiadu ar ran y Cyngor:

 

 (i) Diffiniad gwrth-semitiaeth Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRA) a;

 

 (ii) Diffiniad Gr?p Seneddol Holl Bleidiau ar Fwslimiaid Prydeinig o Islamoffobia.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: