Manylion y penderfyniad

Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 4)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the Month 4 Capital Programme information for 2021/22.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i’r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 ers ei gosod ym mis Rhagfyr 2020 hyd at ddiwedd Mis 4 (Gorffennaf 2021), ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r canlyniadau amcanol.

 

Gwelodd y Rhaglen Gyfalaf gynnydd net o £29.595 miliwn yn ystod y cyfnod a oedd yn cynnwys:

 

  • Cynnydd net o £14.360 miliwn yng nghyllideb y rhaglen (Cronfa’r Cyngor £21.975 miliwn, y Cyfrif Refeniw Tai £7.615 miliwn);
  • Cyflwyno Dygwyl Ymlaen £15.635miliwn o 2020/21 (Cronfa’r Cyngor £15.635miliwn, Cyfrif Refeniw Tai £0.000miliwn)
  • Arbedion a nodwyd ym Mis 4 o (£0.400miliwn) (Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £25.355miliwn.

 

Roedd derbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn chwarter cyntaf 2021/22 ynghyd ag arbedion a nodwyd yn gyfanswm o £0.683miliwn. Roedd hynny’n rhoi gweddill rhagamcanol diwygiedig yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 4 o £2.795m (o weddill sefyllfa gyllid agoriadol o £2.112m) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2021/22 – 2023/24, cyn gwireddu derbynebau cyfalaf ychwanegol ac/neu ffynonellau cyllid eraill.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r adroddiad;

 

 (b)      Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen; a

 

 (c)       Bod y dyraniadau ychwanegol yn cael eu cymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/09/2021

Accompanying Documents: