Manylion y penderfyniad

Findings from Independent Member Visits to Committee Meetings

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro yr adroddiad oedd yn crynhoi’r darganfyddiadau o ymweliadau a gynhaliwyd gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor â chyfarfodydd y Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

 

Er y cafwyd adborth positif ar y ffordd yr oedd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal a’u cadeirio, gwnaed pedwar sylw i wella eglurder a dealltwriaeth i’r rhai oedd yn gwylio’r cyfarfodydd ar-lein.  Roedd mwyafrif yr awgrymiadau wedi cael eu rhoi ar waith ac roedd rhai’n gamau parhaus. Gofynnwyd i’r Pwyllgor gymeradwyo’r darganfyddiadau cyn eu rhannu â Chadeiryddion y Pwyllgorau.

 

Awgrymodd Gill Murgatroyd y gellid, pan fo’n bosibl, labelu Aelodau Annibynnol neu Aelodau Cyfetholedig yn briodol pan oeddent yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd o bell i’w gwahaniaethu oddi wrth y Cynghorwyr.

 

Cynigiodd Mark Morgan y dylid rhannu’r darganfyddiadau â Chadeiryddion Pwyllgorau ac Arweinwyr Grwpiau. Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Arnold Woolley.

 

PENDERFYNWYD:

 

Rhannu’r darganfyddiadau’n ffurfiol â Chadeiryddion Pwyllgorau ac Arweinwyr Grwpiau.

Awdur yr adroddiad: Nicola Gittins

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 06/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/09/2021 - Pwyllgor Safonau

Accompanying Documents: