Manylion y penderfyniad

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad diweddaru yn nodi cynnydd ar gamau gweithredu o’r cyfarfodydd blaenorol a dywedodd fod y sesiwn briffio gyda’r nos ar ailgylchu wedi ei symud.

 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod adroddiad Archwilio Cymru ar Gynaliadwyedd Ariannol ac eitem Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar y trywydd iawn ar gyfer mis Medi. O ran yr olaf diolchodd i aelodau am eu presenoldeb yng nghyfarfod diweddar y cyd bwyllgor Trosolwg a Chraffu.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Geoff Collett a Sean Bibby.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 08/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: