Manylion y penderfyniad

Prudential Indicators - Actuals 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To note the actual Prudential Indicator outcomes for 2020/21 compared with the estimates set for Prudence and Affordability.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad ac eglurodd bod yn rhaid i'r Cyngor, o dan y Cod Materion Ariannol ar gyfer Cyllid Cyfalaf Mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Ariannol), fel y’i diweddarwyd yn 2017, bennu amrediad o Ddangosyddion Darbodus. Roedd yr adroddiad yn rhoi manylion gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2020/20 o gymharu â'r amcangyfrifon a bennwyd ar gyfer:

 

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Doethineb Ariannol

·         Dangosyddion Darbodus ar gyfer Fforddiadwyedd;

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r adroddiad;

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Cabinet

Yn effeithiol o: 22/07/2021

Accompanying Documents: