Manylion y penderfyniad

Corporate Parenting and Fostering Strategy update (verbal item)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Members of changes to Fostering nationally which could impact Flintshire and includes very sensitive information.

Penderfyniadau:

                        Roeddy Swyddog Marchnata a Recriwtio wedi rhannu newyddion ar Fenter Genedlaethol i wella Recriwtio Gofal Maeth ar gyfer Awdurdodau Lleol i gael ei lansio canol-Gorffennaf.  Eglurodd y cefndir ar gyfer maethu a’r gwahaniaeth rhwng maethu Awdurdod Lleol a busnesau yn hysbysebu ar gyfer Gofalwyr Maeth i sefydliadau gwneud elw.

 

                        Dywedodd yr Uwch Reolwr - Plant a’r Gweithlu bod heddiw i wneud Aelodau yn ymwybodol o gyhoeddiad yng nghanol Gorffennaf ac y byddai’r Swyddog Marchnata a Recriwtio yn dychwelyd ac yn rhoi cyflwyniad unwaith yr oedd wedi mynd yn fyw.

           

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r diweddariad.

Awdur yr adroddiad: Craig Macleod

Dyddiad cyhoeddi: 04/05/2022

Dyddiad y penderfyniad: 01/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/07/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd