Manylion y penderfyniad

NEWydd Cleaning and Catering

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on the impact the emergency situation has had on the Business Plan for NEWydd Cleaning and Catering Services.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Glanhau ac Arlwyo NEWydd Cyf y wybodaeth ddiweddaraf ar effaith y sefyllfa frys ar y Cynllun Busnes ar gyfer Gwasanaethau Glanhau ac Arlwyo NEWydd.

 

Wrth roi trosolwg o berfformiad yn 2020/21, tynnwyd sylw at y pwysau sylweddol yn codi o’r sefyllfa frys genedlaethol, ynghyd â datblygu modelau darparu gwasanaeth newydd i fodloni anghenion defnyddwyr gwasanaethau a sicrhau diogelwch gweithwyr.  Rhannwyd cynllun busnes diwygiedig i gefnogi adferiad busnes ac ailadeiladu ar gyfer y dyfodol.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Rheolwr Gyfarwyddwr am ei adroddiad manwl.

 

Dywedodd y Cynghorydd Patrick Heesom fod yr adroddiad yn atgyfnerthu’r heriau oedd yn codi o’r sefyllfa frys.  Wrth gyfeirio at bwysigrwydd cynnal y cyflenwad o brydau ysgol am ddim, nododd y Rheolwr Gyfarwyddwr ei gais am i Aelodau lleol gael gwybod am unrhyw newidiadau.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig gan y Cynghorydd Ron Davies, ac fe’u heiliwyd gan y Cynghorydd Patrick Heesom.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r newidiadau a wnaed i’r Cynllun Busnes ac Amcanion Strategol y busnes a gafodd eu heffeithio’n ddifrifol gan y pandemig; a

 

 (b)      Bod y Pwyllgor yn nodi cyflawniadau NEWydd yn ystod y flwyddyn anodd hon a chefnogi’r busnes drwy ei gam adferiad ac ymlaen tuag at y cynlluniau ar gyfer twf yn y dyfodol.

Awdur yr adroddiad: Steve W Jones

Dyddiad cyhoeddi: 24/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 19/05/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/05/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •