Manylion y penderfyniad

Family Absence for Members of Local Authorities (Wales) (Amendment) Regulations 2021

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Council of the increase in adopter’s absence entitlement for Members.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad ar Reoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021 a gynyddodd y cyfnod absenoldeb mabwysiadu ar gyfer aelodau awdurdodau lleol o bythefnos i 26 wythnos. Byddai’r newidiadau’n golygu bod yr un cyfnodau o absenoldeb mamolaeth a mabwysiadwr ar gael i Aelodau prif Gynghorau ac yn darparu ar gyfer trefniadau tebyg ar gyfer absenoldeb mabwysiadwr ag sydd eisoes ar waith ar gyfer absenoldeb mamolaeth.

 

Fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd, cyflwynodd ac eiliodd y Cynghorwyr Neville Phillips a Michelle Perfect yr argymhelliad. Wrth gael ei gyflwyno i’r bleidlais, cafodd hyn ei gario.

 

PENDERFYNIAD:

 

Bod y Cyngor yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi llunio’r Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021, ac yn ymgorffori’r newidiadau yn y rheolau sefydlog ar absenoldeb teuluol o fewn y Cyfansoddiad.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 03/08/2021

Dyddiad y penderfyniad: 01/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 01/04/2021 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: