Manylion y penderfyniad

Families First - Funding Element

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To highlight evidenced achievements and to seek support for continuation of provision as detailed in the report.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ymestyn darpariaeth gwasanaethau atal a chymorth wedi’u hariannu Teuluoedd yn Gyntaf am hyd at 12 mis, yn ddibynnol ar i Lywodraeth Cymru gymeradwyo mwy o gyllid. Byddai hyn yn galluogi:

 

·         Parhau i ddarparu gwasanaethau allweddol i rieni, pobl ifanc a theuluoedd sydd â phlant anabl yn Sir y Fflint a oedd yn elwa fwyaf o gymorth cynnar i ddatblygu gwytnwch a lles;

·         Gweithredu’r Hwb Cymorth Cynnar yn effeithiol; a

·         Gweithio gyda phartneriaid i werthuso, datblygu a chomisiynu gwasanaethau atal a chymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd Sir y Fflint.

 

Roedd yr Aelodau’n llwyr gefnogol o’r adroddiad a gwnaethant sylwadau ar ymyrraeth gynnar hanfodol oedd yn cael ei darparu gan y gwasanaeth hwn. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo estyniad, yn ddibynnol ar i Lywodraeth Cymru gymeradwyo mwy o gyllid am gyfnod o chwe mis, gydag opsiwn am chwe mis arall os oes angen.

Awdur yr adroddiad: Ann Roberts

Dyddiad cyhoeddi: 28/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 15/12/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/12/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 24/12/2020

Accompanying Documents: