Manylion y penderfyniad

Queensferry Campus – Capital investment Project

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To seek approval to bridge a funding gap through additional Council capital allocation and to enter into a construction contract with Kier Construction for the capital investment project at the campus, subject to Welsh Government approval of the full business case.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad yn eisio cymeradwyaeth i bontio bwlch ariannu trwy ddyraniad cyfalaf ychwanegol gan y Cyngor ac i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Kier ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn y campws, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr achos busnes Llawn.

 

Mae gwerth prosiect buddsoddi ysgol yr 21ain Ganrif yn uwch na’r cyllid sydd ar gael, ac mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i bontio’r bwlch fforddiadwyedd o £217K.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Bod yr Achos Busnes Llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar sail diffyg prosiect o £216,588 yn cael ei fodloni o ddyraniad ychwanegol yn y rhaglen gyfalaf y Cyngor; a

 

 (b)      Yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru o’r Achos Busnes bod y Cyngor yn mynd i gytundeb adeiladau gyda Kier Construction (North West).

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 19/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/09/2020 - Cabinet

  • Restricted enclosure  
  • Restricted enclosure  
  •